Hjelpemidler til pusting / oksygenbehandling


Oksygen er livsgivende for oss alle, med hvis du likevel har problemer med det, eller bare en mer anstrengt pust, så finnes der mange hjelpemidler til deg. Du kan få flere forskjellige løsninger og hjelpemidler til pusting og oksygenbehandling, både i form av pakker med flere oksygenkatetre, oksygenbriller og masker til både barn og voksne.