Kirurgiske instrumenter

Det kirurgiske fag har mye å gøre med det presise og følsomme, derfor er det viktig med redskaper og utstyr som er i orden og fungerer optimalt. Hos nettomedical.no kan du finne alle de generelle kirurgiske instrumenter som du kan få bruk for som f.eks. sakser, pinsetter, skalpelhåndtak, engangsskalpeller, skalpelblader mm.

Kirurgiske instrumenter, sakser, nåleholderer, pinsetter, skalpelhåndtak, engangsskalpeller og skalpelblader mm.