Kirurgiske instrumenter

Det kirurgiske fag har mye å gøre med det presise og følsomme, derfor er det viktig med redskaper og utstyr som er i orden og fungerer optimalt. Hos nettomedical.no kan du finne alle de generelle kirurgiske instrumenter som du kan få bruk for som f.eks. sakser, pinsetter, skalpelhåndtak, engangsskalpeller, skalpelblader mm.


{{amount}}
Kirurgiske instrumenter, sakser, nåleholderer, pinsetter, skalpelhåndtak, engangsskalpeller og skalpelblader mm.