Wirecutter

Sammensyninger er et nøytaktig og presist stykke arbeid, hvor det ikke er tid eller overskudd til å arbeide med dårlige redskaper. En wirecutter sikrer at du kun konsentrerer deg om ditt håndarbeid, og kutteren klarer sin del til perfeksjon, når der skal klippes en kirurgisk wire.


{{amount}}
Wirecutter til klipning av kirurgiske wire