Wirecutter

Sammensyninger er et nøytaktig og presist stykke arbeid, hvor det ikke er tid eller overskudd til å arbeide med dårlige redskaper. En wirecutter sikrer at du kun konsentrerer deg om ditt håndarbeid, og kutteren klarer sin del til perfeksjon, når der skal klippes en kirurgisk wire.

Wirecutter til klipning av kirurgiske wire